Archive for januar, 2013

Združenje  predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije – ZPASS – je prostovoljna, neodvisna in nestrankarska organizacija, ki zastopa interese slovenskih agrarnih, pašnih, vaških in srenjskih skupnosti.  ZPASS sodeluje pri spremembah zakonodaje v prid ureditve nerešene problematike agrarnih skupnosti, za čim boljše pogoje gospodarjenja na skupni lastnini. ZPASS pomaga in svetuje članom pri gospodarjenju, usposabljanju in večjih projektih.

Nova spletna stran!

8. januar, 2013 by upravnik

“Dragi obiskovalci, dobrodošli na naši novi spletni strani! Upamo, da boste tukaj našli vse odgovore na vaša vprašanja in še mnogo več! “