Archive for julij, 2013

EKSKURZIJA V AVSTRIJO

26. julij, 2013 by upravnik

Zaradi velikega zanimanja smo napolnili že cel avtobus, v dodatnem, malem, je še nekaj mest, pohitite!

Tiste, ki ste se prijavili, prosimo, da poravnate stroške udeležbe, saj sicer prijava ne velja.

RAZŠIRJENA UO ZPASS

26. julij, 2013 by upravnik

več na: članstvo

RAZŠIRJENA UO ZPASS

26. julij, 2013 by upravnik

POVZETEK ZAPISNIKA

6. seje upravnega odbora ZPASS v razširjeni sestavi s člani nadzornega odbora in častnega razsodišča, ki je bil dne, 18.7.2013 ob 16.00 uri v prostorih AS Dovje-Mojstrana v Dovjah.

Udeleženci so obravnavali tekočo problematiko dela ZPASS, posebej so se zadržali pri informiranju članstva in javnosti, sodelovanju s sorodnimi organizacijami, obravnavali so predlog Državljanske liste glede spremembe zakona o AS in ekskurzijo v Avstrijo.

Zapisniki sej UO bo objavljen na spletni strani; članom bo generalni sekretar pošiljal sporočila/novice po e-pošti ali SMS.

ZPASS podpira sprejem Zakona o agrarnih skupnostih na način, da se le-ta sprejme po rednem zakonodajnem postopku in v skladu s temeljnimi rešitvami, ki jih je sprejela delovna skupina Ministrstva za kmetijstvo in okolje, pri čemer je potrebno upoštevati tudi predlog poslanca Riharda Braniselja (PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O PONOVNI VZPOSTAVITVI AGRARNIH SKUPNOSTI TER VRNITVI NJIHOVEGA PREMOŽENJA IN PRAVIC z dne 4. 6. 2013) z opcijo, da se AS omogoči ustanavljanje pravnih oseb.

ZPASS podpira pravno ureditev, po kateri občine niso več lastnice deležev v AS ampak, da ti deleži pripadajo ostalim lastnikom.

Glede sodelovanja s stanovski organizacijami je razprava pokazala, da  ZPASS ne bo brezpogojno podpirala sporočil in stališč, ki jih te imajo. Kljub temu so člani z večino podprli izjavo za javnost Zveze lastnikov gozdov.

Potrdi se predlagana in objavljena ekskurzija v Avstrijo 5.8.2013. Na ekskurzijo se povabi na stroške ZPASS do 2 osebi iz MKO in nekaj ključnih novinarjev.

Na sejmu AGRA v Gornji Radgoni bomo prisotni v okviru KGZ ali Zavoda za gozdove. Odobri se razumen strošek za izdelavo letakov ali zgibank in potnih stroškov. V imenu ZPASS bodo na sejmu prisotni v različnih dnevih Leopold, Anton in Vito. Tine sodeluje pri pripravi gradiva za sejem. Dogovorjena je novinarska konferenca na sejmu.

Ekskurzija v Avstrijo

17. julij, 2013 by upravnik

Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije organizira strokovno ekskurzijo v Avstrijo.  Agrarne skupnosti nekdanje habsburške monarhije si delijo skupno zgodovino ter skupno zakonodajo, ki je urejala vprašanje skupnih zemljišč v 19.stol. Slovenska skupna zemljišča so doživela po prvi svetovni vojni, posebej pa še po drugi svetovni vojni drugačen razvoj. V času, ko sprejemamo novo zakonodajo o AS v Sloveniji je primerno, da si tudi v praksi ogledamo kako delujejo AS v Avstriji. Tako je namen ekskurzije ogled primerov dobrih praks upravljanja z agrarnimi skupnostmi. Ekskurziji pa smo dodali tudi ogled nekaterih znamenitosti Koroške.

Ekskurzija bo v ponedeljek 5. avgusta 2013. Organiziran bo avtobusni prevoz iz smeri Kopra po avtocesti mimo Ljubljane ter skozi Karavanke v Avstrijo.

POTEK STROKOVNE ESKURZIJE:

·        6.00                 Odhod iz Kopra

 • 6.00 – 9.00         Vožnja do AC izvoza za  Osojsko jezero – Ossiacher See.Med potjo “pobiranje” potnikov na običajni mestih ob avtocesti glede na udeležence
 • 9.00 – 10.00       Srečanje s avstrijskimi gostitelji iz organizacije, ki bdi nad AS na Koroškem (Amt der Kärntner Landesregierung)
 • 10.00 – 12.30     Uradni sprejem pri predsedniku skupnosti, ogled sirarne, druženje z člani skupnosti ter ogled planine
 • 12.30 – 14.00     Kosilo v lovski koči (v ceno izleta je vključena hrana brez pijače) http://www.lammersdorferhuette.at/
 • 14.00 -16.00      Sprehod do razgledne točke skupaj s strokovnjaki za planinsko pašništvo ter upravljanje z agrarnimi skupnostmi
 • 16.00 – 18.00     ogled samostana Milje/Millstatt (opcijsko) ter sprehod ob jezeru http://en.wikipedia.org/wiki/Millstatt
 • 18.00 – 21.00     odhod domov in prihod do Kopra

 

ZPASS na ekskurzijo lepo vabi tako člane, ki so predstavniki AS v Združenja, kot tudi člane njihovih agrarnih skupnosti oz. družinske člane ali prijatelje, ki jih dani program kakorkoli zanima. Število mest je omejenih na število avtobusnih sedežev. Stroški avtobusnega prevoza, kosila  (brez pijače) ter pristojbine za uporaba gorske ceste znašajo 32 EUR/osebo.

Udeležence prosimo, da se če se le da prijavijo elektronsko na agrarne.skupnosti@gmail.com oz. na GSM 041 872 198.

Pri prijavi prosim navedite:

 1. 1.      Ime in priimek
 2. 2.      Agrarna skupnost
 3. 3.      Gsm kontakt
 4. 4.      Izvoz iz AC oz. počivališče na katerem bi se želeli pridružiti izletu (končne lokacije bomo uskladili glede na udeležbo)

Zaradi pokritja avtobusnega prevoza pobiramo kotizacijo v višini 20 EUR predhodno na račun ZPASS  pri Banki Koper: I56 1010 0005 0813 542 z namenom »ekskurzija«. Rok prijave in plačilo kotizacije je 29.07.2013 oz. do zapolnitve prostih mest (»zamudniki« dobrodošli, če bodo še prosta mesta). Kotizacije po 1.8.2013 ne vračamo. Preostanek za plačilo kosila in pristojbine bomo pobrali v gotovini na avtobusu ( 12 EUR).

Predlog Državljanske liste

17. julij, 2013 by upravnik

Na pobudo poslanske skupine Državljanske liste so se 11.7.  predstavniki UO ZPASS ob udeležbi predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo in okolje sestali z vodjem poslanske skupine DS g. Branisljem in njegovimi sodelavci. Poslanska skupina DS je želela predlagati dopolnitev še veljavnega zakona o AS v 11. členu in sicer, da bi se po želji lahko AS preoblikovale v gospodarske družbe. Spremembo so želeli izpeljati po hitrem postopku, vendar so na podlagi argumentacije ZPASS in MKO pristali, da delovna skupina, ki se ukvarja z novim sistemskim, zelo zahtevnim zakonom o AS, ta predlog DL prouči in ga po možnosti vključi čim bolj celovito v osnutek novega zakona, ki bo septembra verjetno že nared za javno obravnavo.