Archive for avgust, 2013

ZPASS NA “AGRI”

26. avgust, 2013 by upravnik

ZPASS je za otvoritveni dan, 24.8.2013, kmetijskega sejma Agra predstavilo žgočo problematiko, na katero že dolgo opozarja. Žal pri tem še nismo našli posluha pri oblasteh, prizadeti lastniki gozdov pa se z ugotovitvami strinjajo. V sliki in besede, še več, na primerih objedenih mladih dreves in dokazanih sušni škodi na presekih številnih debel smo prepričljivo dokazali, da je škoda po divjadi večja, kot jo želijo priznati tako Lovska zveza Slovenije kot Zavod za gozdove Slovenije. Objedenost mladik zaradi preštevilne divjadi je zaskrbljujoča. Kot enega od dokazov smo pokazali mejo med ograjenim in neograjenim gozdom in razlika je nepredstavljiva. Objedeno ali celo večkrat objedene mladike se nikakor ne morejo razviti v drevesa in so le nekaki grmičasti »bonsaji« jesena, javorja, gabra,…Tako objedeno mladje in poškodovan gozd velikokrat postane tudi žarišče bolezni, kar še bolj zmanjša prirastek in kvaliteto lesa. V suši, kot je letošnja, se visoka divjad predvsem prehranjuje z drevesnim listjem in mladim lubjem, vse na škodo nas,  lastnikov gozdov, kjer se nikogaršnja divjad pase.

V Združenje glede škode po divjadi predlagamo:

–    vzpostavljanje ravnotežja v gozdu in s tem omogočiti naraven razvoj gozda

–          drastično zmanjšanje staleža divjadi po predhodnem neodvisnem inventariziranjem divjadi, torej povečan odstrel

–          ograjevanje kmetijskih površin s participacijo stroškov lovskih družin

–          čiščenje robnih gozdnih površin in posledični odmik obdelovalnih površin od gozdnega roba

–          ureditev krmišč globlje v gozdu in odstranitev prež s krmišči in krmne njive

–          nadaljnje postopki naj preidejo pod okrilje MKO s sodelovanjem interesnih združenj (KGZS, ZLG, ZPASS) ter strokovnih in znanstvenih inštitucij (ZGS, GIS in BF)

 

Glede suše in s tem povzročene škode pa ugotavljamo, da se prirast v sušnih letih na škodo lastnika gozda lahko zmanjša tudi na polovico. V ZPASS predlagamo:

–          resno ocenitev vsakoletne škode (za zadnjih 10 let)

–          zmanjšanje davka na KD za vse gozdne lastnike v sorazmerju z ocenjeno škodo.

Približevanje osnutku Zakona o AS

14. avgust, 2013 by upravnik

Razširjena delovne skupina na MKO si ob našem tesnem sodelovanju prizadeva kreirati sistemski zakon, ki bo uredil skoraj vse, kar je potrebno za obstoj in razvoj slovenskih AS. Sestanki in usklajevanja so skoraj vsak teden, gradivo raste, se čisti in dobiva podobo za prvo obravnavo. Naše želje in potrebe so v kar največji meri zajete. Obstajao seveda še manjša razhajanja, za katere pa menimo, da jih bomo lahko ustrezno rešili. Prvo interno branje se pričakuje sredi septembra, kar je v skladu s pričakovanji vseh strani.

Ocena škode po divjadi

14. avgust, 2013 by upravnik

ZPASS je organiziral skupni ogled škode po divjadi na dveh lokacijah. Udeležili so se jo zaposleni Zavoda za gozdove Slovenije, ZPASS, lokalnih AS, Lovske zveze Slovenije in predstavniki medijev. Razočarani nad odnosom predstavnikov Zavoda za gozdove do prizadetih lastnikov gozdov sta naša predstavnika  Može in Komac protestno obiskala direktorja Zavoda, g. Trošta in mu poslala protestno pismo.

Vabilo na Agro

14. avgust, 2013 by upravnik
Spoštovani,
V Gornjo Radgono vas od sobote, 24. do četrtka, 29.  8. 2013 vabi že 51. mednarodni sejem AGRA,  najpomembnejši kmetijsko-živilski sejem v Sloveniji ter v sosedski regiji štirih  držav.
Postregel vam bo s tradicijo dobrega kmetovanja in  kvalitetne hrane z inovativno svežino novih  tehnologij in znanj, s široko mednarodno udeležbo in z radoživim  dogajanjem.
 V prilogi vam pošiljamo zloženko s programom  nepozabnih sejemskih doživetij in načrtom odličnih pokušenj in izkušenj. Z njo si izberite dan, ki ponuja  dogajanje po vaši meri in se odločite, kaj si boste ogledali  najprej.
 Še posebej vas želimo opozoriti, da lahko sejem  AGRA pod ugodnimi pogoji obiščete kot skupina.  Sejemski ceni prevoza smo dodali znižano, paketno ceno vstopnine, malice  in degustacije vina, ki na posameznega obiskovalca  znaša le 10 evrov!
 Več o ugodnostih in zanimivostih, prosimo,  preberite v Programu sejemskega dogajanja.
 Za vse dodatne informacije pa vam je z veseljem na  voljo Boris Nicolas Erjavec,
T: 02 5642 115,  E: boris.erjavec@pomurski-sejem.si.

Novinarska konferenca na AGRI

14. avgust, 2013 by upravnik

Prvi dan kmetijskega sejma, v soboto, 24.8., bomo ZPASS pripravili novinarsko konferenco s širšo udeležbo članov AS in drugih lastnikih gozdov, da bi se pogovorili na temo Škoda po divjadi v gozdovih. Če imate kako gradivo o tem (fotografije, ipd.), nam jih posredujete.