Archive for oktober, 2013

Okrogli mizi o Zakonu o agrarnih skupnostih

17. oktober, 2013 by upravnik

Vse agrarne skupnosti vabimo, da se udeležijo ene od naslednjih predstavitev izhodišč sistemskega zakona o AS, ki ga pripravlja MKO v sodelovanju z ZPASS in KGZS. Prvo v Hrpeljah je obiskalo preko 200 predstavnikov agrarnih skupnosti.

Okrogli mizi bosta:

Rateče, torek 22.10.2013 ob 18 h, (Dvorana krajevne skupnosti) Rateče 22. Na ta dogodek bodo še posebej (s pismom iz MKO) vabljene AS iz UE Tolmin, Jesenice in Radovljica

Lukovica, četrtek 24.10.2013 ob 18h, (Čebelarski dom) Brdo 8. Na ta dogodek bodo s pismom iz MKO vabljene še vse ostale AS (UE Cerknica, Logatec, Vrhnika,Ljubljana, Škofja Loka, Tržič, Kamnik, DOLENJSKA, BELA KRAJNA, Štajerska, Prekmurje…)

II. in III. okrogla miza bosta manj formalni kot je bila I z ministrom. Iz MKO-ja bodo prisotni: Andrej Hafner, Tanja Krebs in državna sekretarka mag. Tanja Strniša). Videoposnetek predstavitve »Izhodišč zakona o agrarnih skupnostih«, ki jih je v Hrpeljah predstavljal Andrej Hafner iz MKO-ja, si poglejte na: https://www.youtube.com/watch?v=7M6A_VD0xVE&list=PLq_pY_u985h_cV6QfVV0dB8jkcgLw6SnT

Če povzamemo dosedanja najbolj pogosta vprašanja vseh udeležencev, je bilo govora o:

1.      Ponovnem odprtju roka za vračilo premoženja AS, ki so rok zamudile

2.      Možnostih vračila zemljišč AS tržaških Slovencev na naši strani

3.      Problem neznanih dedičev v AS

4.      Problematika občin v lastniški strukturi AS

5.      Opravljanje pridobitne dejavnosti AS

6.      Potreba po pomoči AS ob uvajanju novega zakona (agrarni komisar, UE, ZPASS)

7.      Možnosti nakupa in prodaje nepremičnin

Vsem udeležencem polagamo, da ste maksimalno kritični (v pozitivnem smislu oz. s pripravljenostjo podati rešitve) do predlaganih rešitev in da svoje predloge in pomisleka na okroglih mizah izrazite in da pridete v čim večjem številu in sodelujete v razpravi!

UO ZPASS

Razpis za prvo stopnjo predelave lesa

12. oktober, 2013 by upravnik

Razpis je namenjen kmetom, s.p.-jem, podjetjem in zadrugam (spet nepravično do agrarnih skupnosti!). Višina sredstev: 6 mil. €. Vstopna velikost za vlogo: žaga s 10.000m3 kapacitete. Ostali pogoji: predvsem vsaj 40% zagotovljene surovine.

Rok za oddajo vlog: 27.11.2013.

Več na spletni strnai ministrstva za kmetijstvo in okolje.

1. okrogla miza o Zakonu o agrarnih skupnostih

12. oktober, 2013 by upravnik

V Hrpeljah je bila 9.10. na željo MKO okrogla miza s predstavniki obalno-kraških agrarnih skupnosti. Poleg ministra Židana je bilo prisotnih  več uglednih gostov. Preko 200 udeležencev je od snovalcev zakona, zlasti Andreja Hafnerja iz MKO, dobilo vpogled v izhodišča za vsebinsko pripravo zakona, ki je sicer že v veliki meri spisan.  Zakonodajelec  je pri tem sodeloval tudi z ZPASS, predvsem našim pravnikom in članom UO Matjažem Andrejašičem, vendar je vseeno  želel pridobi tudi dodatna mnenja in pripombe za morebitne popravke pred javno razpravo predloga.

Osnova se je zdela udeležencem dobra, kljub temu pa so imeli številne predloge in opazke glede detajlov, ki bi jih bilo v sistemskem zakonu tudi potrebno rešiti.  Poleg tega je nekaj ducatov udeležencev predloge in stališča posredovalo tudi z anketnimi listi. Naslednja okrogla miza bo Lukovici in potem v Ratečah. O terminih vas bomo obvestili in prosimo tudi nečlane za čim večjo udeležbo, sajh bo ta zakon osnova za delovanje agrarnih skupnosti za naslednje zelo dolgoročno obdobje.

Kdaj: v sredo, 9.10. ob 19. uri v Kulturnem domu v Hrpeljah/Kozina

Vabijo: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, KGZS, ZPASS

Govorniki: minister Dejan Židan, predsednik KGZS Cveto Zupančič, predsednk ZPASS Anton Može

Vabljeni: vsi, ki jih zanima in bi radi sodelovali v rzapravi.

Pogajanja o davku na nepremičnine

3. oktober, 2013 by upravnik

Pogajalska skupina za davek od nepremičnin, ki se vztrajno sestaja s pooblaščenci  Ministrstva za finance in drugih organov, je sestavljena iz predstavnikov KGZS, Sindikata kmetov, Zveze lastnikov gozdov, Zadružne zveze (običajno neprisotni) in ZPASS (naš podpredsednik Vito Komac).

Po šestih krogih zavlačevanja in neproduktivnih razprav – ZPASS je edini svoja stališča vedno tudi v pisni obliki izročil predstavnikom vlade – prihaja predvsem do popuščanja na strani kmečkega bloka, ki ga je Vlada zapeljala v tak način dela. Seveda vsi vemo, da proračun potrebuje denar, pričakujemo in hočemo pa, da je davčno breme pravično razporejeno. Še vedno vztrajamo, da država sprejme in razume vlogo, pomen in organiziranost agrarnih skupnosti in jih ne enači z ostalimi deležniki, katerim je kmetijsko in gozdarstvo izključno pridobitna dejavnost ali lastništvo teh nepremičnin varna naložba. Država noče sprejeti dejstva, da opravljajo agrarne skupnosti socialno in okoljevarstveno poslanstvo, da gradijo vaško infrastrukturo, skrbno gospodarijo s slabo produktivnimi zemljišči, utrjujejo steze, poti, preprečujejo zaraščanje, pasejo živino na planinah in pravzaprav podpirajo lepoto slovenske pokrajine, ki so jo deležni vsi državljani, ohranjajo poseljenost in kultiviranost krajine. Agrarne skupnosti imamo zelo različne pogoje gospodarjenja in ustvarjajo zelo različne prihodke, ki jih delijo s svojo lokalno skupnostjo. Po določilih novega zakona o agrarnih skupnostih, ki predvideva, da bi morale AS pol dohodka vlagati v svojo lokalno skupnost, ostanek pa bi morda razdelili med člane, pomeni, da bodo člani davek od nepremičnin plačevali dvakrat, kar je povsem nesprejemljivo in strašljivo nepravično. Bojimo se, da bo prišlo do izstopanja iz članstva in s tem možnost divje privatizacije deležev tudi s strani tujcev, kar je s stališča nacionalne identitete izjemno nevarno in pomeni zelo možen razkroj podeželske strukture.

Vsakokrat smo na pogajanjih predlagali rešitev, ki je morda edino pravična: AS naj bodo obdavčene le na osnovi čistega prihodka od prodaje, zmanjšanega za (obvezno ali neobvezno) vrednost pomoč lokalnim skupnostim.

V primeru, da bo vlada vsilila kako drugo varianto, smo si skupaj s prijatelji na naši strani pogajalske mize prizadevali predvsem za: neobdavčitev neplodnih zemljišč in zemljišč v prvi kategoriji (razni parki in območje Nature 2000).

Žal predstavniki vlade naših argumentov nočejo razumeti. Z bojem združeni nadaljujemo.