Archive for december, 2013

Elektronski naslovi

9. december, 2013 by upravnik

Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije je želi dosledno uporabljati naslednje elektronske naslove:

  • info@agrarne.si je uradni, vstopni elektronski naslov za kontakt z našim združenjem
  • predsednik@agrarne.si je elektronski naslov predsednika ZPASS – Anton Može
  • sekretar@agrarne.si je elektronski naslov generalnega sekretarja ZPASS – Tine Premrl
  • javnost@agrarne.si je elektronski naslov za stike z javnostjo – Vito Komac
  • pravna@agrarne.si je elektronski naslov za pravna vprašanja – Matjaž Andrejašič

Prosimo vas, da vašo elektronsko pošto prepošljete na info@agrarne.si .

Hvala za razumevanje in Lep pozdrav,

ZPASS

P.S: V kolikor želite kontaktirati Tineta Premrla osebno mu pošljite pošto na tinepremrl@yahoo.com

Pregledovalnik podatkov o gozdovih

8. december, 2013 by upravnik

Zavod za gozdove Slovenije je pred kratkim izdal novo verzijo

“Pregledovalnika podatkov o gozdovih”. Pregledovalnik je lahko koristen

pripomoček pri upravljanju z gozdov. Poleg gozdno gospodarskih načrtov

so v tej verziji dodani tudi podatki posameznih sestojev in oddelkov.

Tako lahko iz aplikacije izveste kakšno lesno zalogo ima posamezen

sestoj, kakšen je načrtovan možni posk (etat), kakšni so prirastki

itd…
Preverite na http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/

SUŠENJE BORA NA KRASU IN OKOLICI

8. december, 2013 by upravnik

Vremenski ekstremi skupaj z drugimi dejavniki so na območju Krasa privedli do sušenja borov. Sušenje sicer povzroča gliva Diplodia pinea bolezen pa imenujemo »Sušica najmlajših borovih poganjkov«. Bolezen lahko povzroči propad posameznih dreves ob izboljšanju pogojev pa lahko slednja tudi ponovno ozeleni. Tako, da ni nujno da bodo vsa napadena drevesa tudi propadla. Vseeno pa gre za močan napad te bolezni v borovih sestojih. Agrarne skupnosti na Krasu upravljajo z znatnimi površina borovih sestojev. V kolikor ste agrarne skupnosti tudi v vaših gozdovih opazili pojav sušenja borov in če o slednjem še niste bili obveščeni iz strani revirnih gozdarjev Zavoda za gozdove Slovenije vas obveščamo, da so vam informacije na voljo na območnih in krajevnih enotah ZGS kjer tudi pripravljajo sanacijski program (kontakt: http://www.zgs.si/slo/obmocne-enote/sezana/o-obmocju/index.html )

Agrarne skupnosti ob tem pozivamo, da k sanaciji pristopijo resno. Predlagamo jim, da za posek in odkup sortimentov odločajo med več ponudbami. V agrarnih skupnostih naj bojo pozorni na ceno posameznih sortimentov ter na predvideno strukturo sortimentov poseka. Pomembno je da agrarne skupnosti zberejo kvalitetne izvajalce del ter zanesljive odkupovalce. Pozanimajte se o njihovih referencah!

ZPASS