Archive for april, 2014

Gradiva za 3. redno skupščino

6. april, 2014 by upravnik

POROÄŚILO NO 2013 – ZA SKUPĹ ÄŚINO sprejem novih clanov zapisnik izredne skupscine_01032014_neovirjen ZAPISNIK 2 SKUPĹ ÄŚINE PoroÄŤilo ÄŚR

UO predlaga nekaj potrebnih sprememb v Statutu ZPASS, do katerih je privedla dosedanja praksa. Spremembe se bodo sprejemale v celoti, diskusije glede posameznih sprememb ne bo.

Statut ZPASS – za objavo na internet

Kandidature za predsednika ZPASS so oddali: Damjan Pobega, Vito Komac in Marko Kryžanowski

Kandidatura za UP ali NO: Dušan Mesner

PRIJAVE-ZA-KANDIDATURE 2

 

III. skupščina ZPASS

2. april, 2014 by upravnik

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na III. redno skupščino Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije, ki bo v soboto, 12. aprila 2014 v Čebelarskem domu v Lukovici.

Program:

9.00  – 10.00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

10.00 – III. SKUPŠČINA ZPASS; DNEVNI RED

  1. Izvolitev predsedstva in delovnih teles
  2. Pozdravi gostov
  3. Potrditev zapisnika II. redne in izredne skupščine

4. Poročila o delu ZPASS in finančno poročilo ZPASS

  1. Sprejem novih članov
  2. 6.  Nadomestne volitve

7. Program dela za l. 2014, finančni plan za l. 2014

  1. Določitev članarine za leto 2014

9. Spremembe statuta

10. Razno

SKUPŠČINI SLEDI OKROGLA MIZA NA TEMO ZAKONA O AGRARNIH SKUPNOSTI.  Po okrogli mizi bo pogostitev in druženje.

Člane agrarnih skupnosti, prosimo, da prijavijo za udeležbo in število udeležencev na skupščini do srede, 9.4.2014 na e-poštni naslov: info@agrarne.si . Več informacij ter gradivo bo objavljenih na www.agrarne.si do nedelje, 6.4.2014.

ZPASS namerava organizacijo skupščine pokriti s pomočjo kotizacije udeležencev v višini 10 €. Zaželeno je, da slednjo udeleženci poravnajo pred dogodkom na TRR: SI56 1010 0005 0813 542 kot sklic navedete davčno številko vaše agrarne skupnosti. Kotizacija vključuje tudi pogostitev.

Prosimo vas, da to obvestilo razširite tudi med ostale agrarne skupnosti.

Do takrat, lep pozdrav!

Jože Brudar, podpredsednik ZPASS