Archive for oktober, 2015

Zakon o agrarnih skupnostih je objavljen

14. oktober, 2015 by upravnik

Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS) je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na seji dne 23. septembra 2015. Predsednik republike je 1. oktobra 2015 zakon razglasil 17. oktobra 2015 pa zakon stopi v veljavo. Zakon je na voljo na naslednji povezavi http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2871 .

Read the rest of this entry »

IZ SODNE PRAKSE O ARARNIH SKUPNOSTIH

14. oktober, 2015 by upravnik

IZ SODNE PRAKSE O ARARNIH SKUPNOSTIH

 

  1. V povezavi s Sodbama Upravnega sodišča št. I U 2294/2011 z dne 4. 12. 2012 in št. I U 2278/2011 z dne 5. 3. 2013

Jedro:

Stališče, po katerem so člani ponovno vzpostavljene agrarne skupnosti upravičeni za uveljavljanje pravic na podlagi Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic le v primeru, če so njihove premoženjske pravice v agrarni skupnosti ob njeni ponovni vzpostavitvi tako po obsegu kot tudi po vrsti enake (identične) premoženjskim pravicam, ki so jih imeli člani nekdanje agrarne skupnosti ob podržavljenju, krši pravico iz 33. člena Ustave.

Opomba:

Smisel ZPVAS je poprava krivic povzročenih z nacionalizacijo.

Read the rest of this entry »