Arhiv prispevkov kategorije: Novice

Kliknite na: http://agrarne.si/category/razpisi/

 

Pomoč družini Tineta Premrla

15. junij, 2017 by upravnik

Spoštovani člani slovenskih agrarnih skupnosti, vsi veste za tragično izgubo ZPASS, ko je nas je zapustil naš mladi generalni sekretar Tine Premrl. Za seboj pustil ženo in dva majhna otroka. Družina potrebuje pomoč, zato pozivamo vse vas, da pomagamo.

Sredstva nakažite na TRR pri Banki Koper: SI56 1010 0005 0813 542, sklic TINE. Hvala!

In memoriam | Tine Premrl

10. februar, 2017 by upravnik

Pride dan, ko nekoga vidiš zadnjič.

Pa tega sploh ne veš.

 

Našega dragega sodelavca ni več. Nedoumljivo. Šokantno. Želeli bi si, da je neresnično. Tako zelo zelo tragično in nepopisno boleče, malone neizrekljivo. A vendar je neizprosna danost srce parajočega sporočila, ki je nenadoma v ponedeljek zakrožilo med nami, agrarci, njegovimi najožjimi sodelavci in nas osupnila, da smo v žalosti onemeli: Tine je odšel.

 

Mlado življenje mu je med ljubljenim športom nenadoma vzela domača narasla reka, usodna  Vipava,  na nedeljo, 5. februarja, ki ga po užitku kajakiranja ni hotela izpustiti in ga je oklenila v smrt.

 

Sedim za računalnikom in solze mi polzijo po licih. Ja, ni me sram priznati; jaz v starosti skoraj 65 let jokam za našim Tinetom, 34 let starim poštenjakom, izobražencem, strokovnjakom, družinskim očetom in možem in sinom še živečih staršev iz Vipave, prijateljem in znancem agrarcev, združenih v skupnostih širom Slovenije in v zamejstvu.

 

Ne vem, katere so bile njegove zadnje besede družini, ko je odhajal na vodo. Zagotovo pa ni vedel, da se ne bo nikoli več vrnil. Nihče ni tega vedel.

 

Njegov kajakaški prijatelj, s katerim se je podal na pot brez vrnitve, bo moral živeti v strahotnih spominih na tragedijo, ki je tako neizbrisno zaznamovala njegovo življenje in življenja Tinetovih najbližjih: staršev, žene in dveh malih pup.

 

Tine, za katerega bi vsak lahko rekel : »ta zares fejst fant«, je bil eden od motorjev našega združenja. V vipavski burji prekaljen, vztrajen in pogumen mladi mož, ki mu nikoli ni bilo težko priti od doma vse do – kot sem sam doživljal – gornjega Posočja ali Pomurja v poznih večernih urah, da bi prisostvoval sestankom odbora agrarnih skupnosti in pojasnil, ko se je kaj zataknilo ali ni bilo prav razumljeno… Ni se bal ne vetra, ne neurja, ne snežnih zametov.

 

Bil je vrhunski strokovnjak za gozdarstvo, ki je znanje še poglabljal;  kot izziv je pripravljal tudi  končni strokovni dosežek – doktorat na temo agrarnih skupnosti – in ne dolgo nazaj se je iz raziskovalca na Inštitutu za gozdarstvo prelevil v gozdarskega inšpektorja. Mlad človek, ki je znal vzpodbujati, prepričevati, izobraževati in motivirati člane agrarnih skupnosti v skupen cilj, vedno želeč dobro njim. Vedno se je bil pripravljen udeleževati srečanj članov agrarnih skupnosti širom Slovenije in razreševati dileme, težave, pomisleke, informirati jih glede novih izzivov, sprememb, načrtov glede napredka njihovega skupnega dobra. In pri tem je bil neumoren, strokoven, prepričljiv, povezovalen. Predvsem pa ljudski.  In zaradi vsega tega je bil povsod toplo sprejet. Odslej bo njegov stol ostajal prazen in z njim neizrečena praznina v našem združenju. Pa bo vseeno vedno nekako prisoten, čeprav od nekje daleč onkraj. Verjamem, da ni člana ZPASS, ki se ob naših srečanjih ne bo vsakič vsaj v mislih spomnil nanj…

 

Naš Tine je poznal in obiskal skoraj vse delujoče agrarne skupnosti v Sloveniji, pletel vezi s podobnimi organizacijami v območju nekdanje monarhije, zlasti z zamejskimi, ter vsepovsod  podpiral obnovo in razvoj agrarnih skupnosti. To je počel iskreno, ne zgolj v smislu raziskovanj za študijske namene in priprave doktorata iz te teme.

Zelo tvorno in spravno je Tine od vsega začetka sodeloval pri novem zakonu o agrarnih skupnostih in – kot že rečeno – veliko časa in energije je vložil v priprave, v pojasnjevanje posameznih členov članom slovenskih agrarnih skupnosti. Bil je vztrajen, neumoren, potrpežljiv. In vedno pozitivno naravnan v skupno dobro teh skupnosti.

 

Priznam, da me je njegov prezgodnji odhod neizbrisno zaznamoval me globoko pretresel. Ko smo se nazadnje po sestanku v Ljubljani dobili še v gostišču Pri Jurmanu v prazničnih decembrskih dneh – kot družaben zaključek turbulentnega  leta – smo se razšli s » se sliš’mo «.

A se nismo. Bila sva v pogostih stikih vsaj po mejlu; zadnje pismo sem mu tako poslal – nevede – že v urah, ko je že šel onkraj; ni besed, s katerimi bi zdaj lahko opisal mojo neskončno žalost in obžalovanje te tragedije.

 

Odšel je naš Tine. Na pragu vrhunca osebne in strokovne ustvarjalnosti in srečnega družinskega življenja. In to je mnoge, ki smo in ste ga poznali vsaj bežno, če ne globoko v srce segajoče, vsaj nekaj nepojmljivega.

 

Domača vipavska zemlja ga je vzela v prezgodnje, a varno zavetje. Ne bo pozabljen. V mislih bo ob nas in spomin nanj nas bo spremljal in vzpodbujal, da ne bomo odnehali v naših prizadevanjih.

Nekoč, nekje nad mavrico, pa se bomo znova srečali. Dotlej pa, Tine, bi rad rekel – v mislih s tabo, s stiskom rok in trepljanjem po rami : »Se vidimo!«

 

Vito Komac, ZPASS

predstavitve ZAgrS

13. januar, 2016 by upravnik

Spoštovani,
Letošnjo jesen je bil sprejet Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS – 2015) po katerem naj bi v bodoče
delovale agrarne skupnosti, ki so se uspele ustanoviti in pridobiti premoženje ter pravice v okviru
Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS
– 1994). Tako se končuje neko obdobje prizadevanj posameznih AS in v zadnjem obdobju tudi
intenzivnega prizadevanja ZPASS, da se uredi vprašanje delovanja AS. V AS vedo povedati, da je bil
postopek ponovne ustanovitve AS ter sam postopek vrnitve premoženja in pravic po ZPVAS težaven.
Velikokrat so bil AS v teh postopkih prepuščene same sebi. Rezultat ni izostal, nedokončani postopki,
ne ustanovljene AS, ne vrnjeno premoženje….
Tudi zato se je Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije (ZPASS) skupaj s Kmetijsko
gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) ter ob sodelovanju Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (MKGP) odločilo, da izvede predstavitve sprejetega zakona ZAgrS na več lokacijah po
celotni Sloveniji. Namen predstavitev je predstaviti glavne rešitve zakona ter delovanje AS po
določbah novega zakona in sam postopke registracije agrarne skupnosti. ZPASS pa namerava v
okviru rednega letne skupščine ZPASS, ki bo predvidoma konec marca 2016 za člane ZPASS
organizirati delavnice z namenom priprave temeljnega akta (statuta oz. pravil) agrarne skupnosti po
določbah ZAgrS in izvesti razpravo o nerešenih vprašanjih pravne ureditve delovanja AS.

Razpored lokacij in terminov predstavitve:

1) četrtek, 14.1.2016 ob 17h v Ljubljani, dvorana Hotela Stil, Litijska cesta 188,
2) četrtek, 21.1.2016 ob 17h v Kobaridu, dvorana Doma A. Manfrede, Gregorčičeva 20,
3) četrtek, 28.1.2016 ob 17h v Dovjem, Dom AS Dovje-Mojstrana, Dovje 108,
4) četrtek, 4.2.2016 ob 17h na Ptuju, dvorana KGZ Ptuj, Ormoška c. 28,
5) četrtek, 11.2.2016 ob 17h v Hrpeljah, dvorana Občine Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14,
6) četrtek, 18.2.2016 ob 17h v Novem mestu – dvorana KGZ NM, Šmihelska cesta 14,

Predstavnike AS vljudno vabimo, da se udeležijo predstavitve. Glede na prostorske zmožnosti dvoran
naj se predstavitve udeležijo le predstavniki posameznih AS iz AS najbližje danim lokacijam.
Morebitne spremembe predstavitev zakona bodo objavljene na internetni strani ZPASS
http://agrarne.si/ . Informacije na info@agrarne.si .
Lep pozdrav,
Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

Zakon o agrarnih skupnostih je objavljen

14. oktober, 2015 by upravnik

Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS) je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na seji dne 23. septembra 2015. Predsednik republike je 1. oktobra 2015 zakon razglasil 17. oktobra 2015 pa zakon stopi v veljavo. Zakon je na voljo na naslednji povezavi http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2871 .

Read the rest of this entry »

IZ SODNE PRAKSE O ARARNIH SKUPNOSTIH

14. oktober, 2015 by upravnik

IZ SODNE PRAKSE O ARARNIH SKUPNOSTIH

 

  1. V povezavi s Sodbama Upravnega sodišča št. I U 2294/2011 z dne 4. 12. 2012 in št. I U 2278/2011 z dne 5. 3. 2013

Jedro:

Stališče, po katerem so člani ponovno vzpostavljene agrarne skupnosti upravičeni za uveljavljanje pravic na podlagi Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic le v primeru, če so njihove premoženjske pravice v agrarni skupnosti ob njeni ponovni vzpostavitvi tako po obsegu kot tudi po vrsti enake (identične) premoženjskim pravicam, ki so jih imeli člani nekdanje agrarne skupnosti ob podržavljenju, krši pravico iz 33. člena Ustave.

Opomba:

Smisel ZPVAS je poprava krivic povzročenih z nacionalizacijo.

Read the rest of this entry »

ZPASS se je udeležil seje v državnem svetu

25. junij, 2015 by upravnik

Predstavnik ZPASS se je 24.6.2015 udeležil “26. SEJE KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO”. Komisije je obravnavala predlog “Zakona o agrarnih skupnostih”. Na seji so poleg državnih svetnikov sodelovali tudi člani KGZS ter predstavniki MKGP. Komisija državnega sveta je po predstavitvi zakona iz strani MKGP-ja ter predstavitvi stališča ZPASS ter KGZS-ja predlog zakona podprla.

Vlada sprejela Zakon o agrarnih skupnostih

24. junij, 2015 by upravnik

Vlada Republike Slovenije na 38. redni seji dne 28. 5. 2015 sprejela predlog Zakona o agrarnih skupnostih, ter ga v obravnano in sprejem posredovala v državni zbor.

Predlog zakona si lahko preberete tukaj.

 

 

SKUPŠČINA ZPASS 28.3.!

26. marec, 2015 by upravnik

Vljudno vas vabimo na IV. redno skupščino »Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije«, ki bo v soboto, 28. marca 2015 v Čebelarskem domu v Lukovici.

Read the rest of this entry »

Na obisku pri jusih

24. november, 2014 by upravnik

obisk jusov grb slivno obisk jusov

Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije (ZPASS) je v soboto, 11. oktobra 2014, za člane agrarnih skupnosti organiziralo obisk jusarjev na Tržaškem krasu. Strokovne ekskurzije se je udeležilo preko 50 članov agrarnih skupnosti z Gorenjske, Bele Krajine, Notranjske, Štajerske, Krasa, Istre, Krvavca in drugih koncev Slovenije, kjer so prisotne agrarne skupnosti.  Člani agrarnih skupnosti so namreč želeli spoznati delovanje in organiziranost jusov in srenj v Italiji, saj je problematika agrarnih skupnosti pri nas zelo aktualna, tudi zaradi nastajanja novega zakona o agrarnih skupnostih. Slovenske jusarje sta sprejela g. Karlo Grgič, podpredsednik Državne konzulte za skupno lastnino, in g. Vladimir Vremec, predsednik Agrarne skupnosti Tržaške pokrajine, ki sta uvodoma opozorila na razlike v organiziranosti agrarnih skupnosti. Naša agrarna skupnost  je pri njih jus (na Krasu) ali srenja (v Bregu). Jusi oz. srenje se v Italiji združujejo v agrarne skupnosti na ravni pokrajine, te agrarne skupnosti se nadalje združujejo v deželne agrarne skupnosti, predstavniki deželnih agrarnih skupnosti pa sestavljajo »Državno konzulto za skupno lastnino«, ki je organizirana na ravni države Italije in ima sedež na Padričah, kar je velik dosežek in čast za naše rojake.

Tekom dneva smo si ogledali delovanje 4 jusov na Tržaškem krasu. Najprej jus na Opčinah, na katerih pašnikih pasejo govedo in ovce. Na jusarskih zemljiščih takoj za našo mejo so postavili več kovinskih tabel z ledinskimi imeni posameznih predelov. Openski jus ima 250 članov (hišnih številk), ki pa se skoraj v celoti ne bavijo več s kmetijstvom, zato ima ta jus svojstveno specifiko. V vasi Slivno, kjer deluje jus s 15 člani, so največ truda vložili v obnovo kalov in ureditev krožne pešpoti okoli kalov, gradišča, kamnoloma in bližnje jame. Najbolj urejen status kar se tiče članstva in lastništva ima jus v Križu pri Trstu, kjer so leta 1998 izvedli sedem dnevni protest na ulicah Križa za ureditev ustreznega statusa jusarskih zemljišč in prisilili občinsko oblast k njegovem reševanju. Tudi v Križu so jusarske površine opremili s kovinskimi tablami z ledinskimi imeni. Največ pa se z ledinskimi imeni ukvarjajo v jusu Trebče, kjer so izdelali več tabel s prikazom ledinskih imen, v zidove pa vgrajujejo kamnite plošče z izpisanim ledinskim imenom za posamezen predel jusarske zemlje.

Jusi v Italiji imajo v zgodovinskem pogledu veliko podobnosti z našimi agrarnimi skupnostmi. Vsaj na Tržaškem Krasu so nastali približno v istem obdobju kot pri nas. V času fašizma so se pravice jusarjev v Italiji odpravile z določilom, da imajo pravico užitka teh zemljišč vsi prebivalci katastrske občine. Borba za ponovno pridobitev lastništva nad jusarsko oz. srenjsko zemljo še danes ni popolnoma rešena, tako so jusarji stalno v pravdah za svoje pravice in lastnino. Apetiti posebej lokalnih skupnosti po jusarski zemlji so namreč zelo veliki. Pri svojem delu in uveljavljanju svojih tradicionalnih pravic na skupni lastnini pa jim gre bolj na roko država kot pa same občine.

Za razliko od naših agrarnih skupnosti so jusi in srenje v Italiji pravne osebe. Njihovi upravni odbori odločajo tudi o prodaji in nakupu zemljišč. Denar iz naslova jusov ali srenj ne delijo, temveč ga vlagajo v vaško infrastrukturo ali za nakup dodatnih zemljišč. Tudi odškodnine zaradi izgradnje infrastrukturnih objektov (daljnovodi, plinovodi, ceste, ipd..) morajo po zakonu obvezno nameniti za nakup novih zemljišč.

Jusi in srenje na Tržaškem krasu imajo zelo veliko vlogo na podeželju in predvsem pri ohranjanju slovenstva, saj je vsa jusarska oz. srenjska zemlja pretežno v lasti Slovencev.  Sedem jusov iz Italije imajo zemljišča tudi v Sloveniji, za katera pa nočejo, da se vrnejo fizičnim osebam, kot je predvideno v našem zakonu, temveč zahtevajo, da se vrne vasem oziroma jusom kot pravnim osebam.  Skrb za ohranitev gozdov, pašnikov in  drugega jusarskega premoženja ter tradicije jusov za bodoče rodove je pri njih na zelo visokem nivoju. Stalno poudarjajo, da je pomembna skupnost in zemlja, ne posameznik. Preko skupne lastnine se tudi bolj odgovorno ravna do okolja, kot v primeru posameznika.

Seveda je udeležence in gostitelje nagovoril tudi predsednik ZPASS g. Damjan Pobega, ki se je dotaknil predvsem nastajajočega novega zakona in izrazil zadovoljstvo nad nadaljevanjem usklajevalnih sestankov na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za oblikovanje ustreznih določil zakona, ki naj bi rešila čim več težav s katerimi se sedaj soočajo agrarne skupnosti v Sloveniji in jusi iz Italije, ki imajo zemljišča v Sloveniji.

V Bazovici smo se še poklonili spominu na bazoviške žrtve in dan zaključili pod borovci v okolici Padrič na skupnem pikniku.

Egon Rebec