Dejavnost

Dosedanja aktivnost ZPASS

V okviru seznanitve s situacijo, z dejavnostjo in cilji ZPASS smo vsaj enkrat obiskali najvišje predstavnike v naslednjih subjektih:

– Zadružna zveza Slovenije

– Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije

– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

– parlamentarni odbor za kmetijstvo

– direktorat za gozdarstvo pri MKO

 

in še nekatere druge.

 

Vključili smo se v pripravo sprememb Zakona o gozdovih in novega Zakona o agrarnih skupnostih.

Da bi lahko pomagali čim večjemu krogu AS po Sloveniji, ki se ubadajo s povsem različnimi problemi, smo organizirali številne lokalne in regionalne posvete z agrarnimi skupnostmi (v Bohinju, Tolminu, Kobaridu, Rečici ob Savinji, Črnomlju, Hrpeljah, Senožečah …).

Do konca leta bomo tako imeli dober pregled glede dejavnosti in problematike po celotni Sloveniji.