Delovna skupina

Delovna skupina za pravna vprašanja glede Zakona o agrarnih skupnosti

 

DSZPV v okviru svojih nalog:

–        pripravlja predloge in stališča za postopke, v katerih se sprejemajo splošna in abstraktna pravna pravila, ki urejajo področje agrarnih skupnosti

–        obravnava pravna vprašanja, vezana na pravno regulativo agrarnih skupnosti, in se do njih opredeli zastopa stališča ZPASS v delovnih telesih organov, pristojnih za sprejem splošnih in abstraktnih pravnih pravil.