Gradivo za skupščino ZPASS 1.4.2017

29. marec, 2017 objavil: upravnik

V rubriki SKUPŠČINA so naslednji dokumenti za obravnavo po dnevnem redu skupščine:

  • zapisnik 5. skupščine
  • finančno poročilo za 2016
  • poročilo NO za 2016
  • poročilo o delu UO ZPASS 2016
  • poročilo k 6. točki dnevnega reda
  • program dela za 2017

 

Komentiranje v tem prispevku ni mogoče.