Kdo smo

FUNKCIJA Ime Priimek Agrarna skupnost
Predsednik DAMJAN POBEGA
Upravni odbor – podpredsednik VITO KOMAC ČEZSOČA
Upravni odbor – podpredsednik JOŽE BRUDAR RATEČE-PLANICA
Upravni odbor IVAN DOLENC DIVAČA
Upravni odbor IRENA FRANKOVIČ VUKOVCI
Upravni odbor LEOPOLD LAMUT TATTENBACH
Upravni odbor MAKS KLINAR DOVJE-MOJSTRANA
Upravni odbor BOJAN TAVČAR DOL
Upravni odbor MATJAŽ ANDREJAŠIČ PODPEČ
Upravni odbor EDVARD VIČIČ CERKNICA
Generalni sekretar TINE PREMRL RAVNIK-ORLOVŠE
Častno razsodišče ZMAGO BARIČ ŠKOFLJE-ZAVRHEK
Častno razsodišče MARIJ CAH ROŽAR
Častno razsodišče DARKO ROSIČ LOGJE – ROBEDIŠČE
Nadzorni odbor MILAN RACE RODIK
Nadzorni odbor RAJKO MARENČIČ TEGOŠČE
Nadzorni odbor SILVESTER SIKOŠEK VRHPOLJE