Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

8. januar, 2013 objavil: upravnik

Združenje  predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije – ZPASS – je prostovoljna, neodvisna in nestrankarska organizacija, ki zastopa interese slovenskih agrarnih, pašnih, vaških in srenjskih skupnosti.  ZPASS sodeluje pri spremembah zakonodaje v prid ureditve nerešene problematike agrarnih skupnosti, za čim boljše pogoje gospodarjenja na skupni lastnini. ZPASS pomaga in svetuje članom pri gospodarjenju, usposabljanju in večjih projektih.

Komentiranje v tem prispevku ni mogoče.