ZAPISNIK VII. REDNE LETNE SKUPŠČINE ZPASS

Zapisnik VII. redne letne skupščine ZPASS, ki je bilA v Čebelarskem domu v Brdu pri Lukovici dne, 24.3.2018 DNEVNI RED 1. Otvoritev skupščine; 2. Izvolitev delovnega predsedstva in delovnih teles; 3. Pozdravi gostov; 4. Pregled Zapisnika VI. redne skupščine; 5....

Poročila

POROČILO 2016 na dan 31.12.2016   zapisnik 5. skupščina ZPASS-2016   Poročilo NO 2016  Program dela UO ZPASS za leto 2017   Poročilo o delu UO ZPASS za leto 2016   Gradivo k 6. točki VI. skupščini ZPASS – sprejem in izbri članovZPASS    zapisnik 5. seje UO 15 3...

Gradivo za skupščino ZPASS 1.4.2017

V rubriki SKUPŠČINA so naslednji dokumenti za obravnavo po dnevnem redu skupščine: zapisnik 5. skupščine finančno poročilo za 2016 poročilo NO za 2016 poročilo o delu UO ZPASS 2016 poročilo k 6. točki dnevnega reda program dela za 2017...

SKUPŠČINA ZPASS 28.3.!

Vljudno vas vabimo na IV. redno skupščino »Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije«, ki bo v soboto, 28. marca 2015 v Čebelarskem domu v Lukovici. Program: 9.00 -10.00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV 10.00 –IV SKUPŠČINA ZPASS, DNEVNI RED Izvolitev predsedstva in...