JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SREDSTEV PROJEKTOM NA OBMOČJU AVTOHTONIH NARODNIH SKUPNOSTI

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil in nepovratnih sredstev za projekte na območju ANS, in sicer po namenih za področje primarne kmetijske pridelave, podjetništva in razvojne projekte razvojnih inštitucij.

JAVNI RAZPIS ZA PRIMARNO KMETIJSKO PRIDELAVO

Dodeljevanje ugodnih posojil upravičencem s projekti na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov.

JAVNI RAZPIS ZA UGODNA POSOJILA PODJETNIŠTVU

Dodeljevanje ugodnih javnih posojil s subvencionirano obrestno mero, ki vključuje elemente državnih pomoči za območje celotne Slovenije. Razpis bo izveden, če bodo na razpolago ostala sredstva javnega razpisa za ugodna posojila v podjetništvu v kombinaciji z nepovratnimi sredstvi MGRT.

JAVNI RAZPIS ZA UGODNA POSOJILA PODJETNIŠTVU V KOMBINACIJI Z NEPOVRATNIMI SREDSTVI MGRT NA OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH

Dodeljevanje ugodnih posojil sklada projektom podjetniškega značaja na obmejnih problemskih območjih, vendar brez Pomurja,Posočja in Pokolpja. Predvidena je subvencija nepovratnih sredstev v višini od 25% do 45% celotnih zaprošenih sredstev v odvisnosti od velikosti podjetja.