Podpora je namenjena diverzifikaciji in ustvarjanju nove ponudbe, še posebno na pdorčju povsem novih storitev, recimo varstva starejših na kmetijah, terapevstvskega jahanja, apiterapije in drugih terapij, vzgoji maldih glčede pridelave hrane in druge novosti, pa tudi inovacije. Cilj ni pridobiti sredsva za investiranje v neko novo dejavnost, ampak pokrivanje stroškov razvoja in zagona te dejavnosti. Več informacij: Vito Komac, podpredsednik ZPASS

 

Podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani