Vse agrarne skupnosti vabimo, da se udeležijo ene od naslednjih predstavitev izhodišč sistemskega zakona o AS, ki ga pripravlja MKO v sodelovanju z ZPASS in KGZS. Prvo v Hrpeljah je obiskalo preko 200 predstavnikov agrarnih skupnosti.

Okrogli mizi bosta:

Rateče, torek 22.10.2013 ob 18 h, (Dvorana krajevne skupnosti) Rateče 22. Na ta dogodek bodo še posebej (s pismom iz MKO) vabljene AS iz UE Tolmin, Jesenice in Radovljica

Lukovica, četrtek 24.10.2013 ob 18h, (Čebelarski dom) Brdo 8. Na ta dogodek bodo s pismom iz MKO vabljene še vse ostale AS (UE Cerknica, Logatec, Vrhnika,Ljubljana, Škofja Loka, Tržič, Kamnik, DOLENJSKA, BELA KRAJNA, Štajerska, Prekmurje…)

II. in III. okrogla miza bosta manj formalni kot je bila I z ministrom. Iz MKO-ja bodo prisotni: Andrej Hafner, Tanja Krebs in državna sekretarka mag. Tanja Strniša). Videoposnetek predstavitve »Izhodišč zakona o agrarnih skupnostih«, ki jih je v Hrpeljah predstavljal Andrej Hafner iz MKO-ja, si poglejte na: https://www.youtube.com/watch?v=7M6A_VD0xVE&list=PLq_pY_u985h_cV6QfVV0dB8jkcgLw6SnT

Če povzamemo dosedanja najbolj pogosta vprašanja vseh udeležencev, je bilo govora o:

1.      Ponovnem odprtju roka za vračilo premoženja AS, ki so rok zamudile

2.      Možnostih vračila zemljišč AS tržaških Slovencev na naši strani

3.      Problem neznanih dedičev v AS

4.      Problematika občin v lastniški strukturi AS

5.      Opravljanje pridobitne dejavnosti AS

6.      Potreba po pomoči AS ob uvajanju novega zakona (agrarni komisar, UE, ZPASS)

7.      Možnosti nakupa in prodaje nepremičnin

Vsem udeležencem polagamo, da ste maksimalno kritični (v pozitivnem smislu oz. s pripravljenostjo podati rešitve) do predlaganih rešitev in da svoje predloge in pomisleka na okroglih mizah izrazite in da pridete v čim večjem številu in sodelujete v razpravi!

UO ZPASS