ZPASS

 

Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije je združenje predstavnikov agrarnih skupnosti, pašnih skupnosti, vaških srenj, urbarialnih skupnosti in drugih po izvoru podobnih skupnosti, katerih zemljišča se nahajajo v Sloveniji.

KONTAKT

 

Predsednik: 041 328 580

Sekretar: 051 344 880

INFO@AGRARNE.SI

Naslov za dostavo pošte:

ZPASS, Filipčje Brdo 2, 6210 Sežana

Zadnje novice

 

Ekskurzija 2019

Spoštovani člani ZPASS in agrarnih skupnosti! Kakor vsako leto ZPASS za člane AS tudi letos organizira strokovno ekskurzijo. Tokrat bo gostitelj ekskurzije Agrarna skupnost Sodevci v Beli krajini. Ekskurzija bo v soboto, 24. avgusta 2019. Odhod avtobusov iz Kopra (za...

Beri več

Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

Danes agrarne (nekoč pa predvsem srenjske, vaške in pašne) skupnosti so stoletja stara oblika skupnega upravljanja kmetijskih površin. Zakonodaja in pravna praksa na tem področju sta neurejeni in tem skupnostim nenaklonjeni, zato jim otežujeta ali celo onemogočata  gospodarjenje z njihovo lastnino. Iniciativni odbor je prevzel pobudo – in 2. junija 2012 smo uradno ustanovili Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije.

Poslanstvo

Združenje  predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije – ZPASS – je prostovoljna, neodvisna in nestrankarska organizacija, ki zastopa interese slovenskih agrarnih, pašnih, vaških in srenjskih skupnosti.  

Statut Združenja

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

Sežana, 4. september 2021

Organi ZPASS

Vsi organi društva zbrani na enem mestu. Opisane so funkcije vseh posameznikov društva ZPASS.

Naloge ZPASS

zastopanje interesov članov pri sprejemanju zakonodaje, povezane z delovanjem AS in upravljanjem premoženja AS…

Smo prostovoljna, neodvisna in nestrankarska organizacija, ki zastopa interese slovenskih agrarnih, pašnih, vaških in srenjskih skupnosti.

Zadnja dodana sporočila

 

Zapisnik IX. skupščine ZPASS 4.9.2021

IX. REDNE LETNE SKUPŠČINE ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE (ZPASS), ki je bil v Lovskem domu na Štefanji Gori dne, 4.9.2021 ob 9.30 uri. Lista prisotnosti je priloga zapisniku. DNEVNI RED 1. Otvoritev skupščine; 2. Pozdravi gostov; 3. Izvolitev...

Beri več

STOPIMO V STIK

 

Predsednik: 041 328 580

Generalni sekretar: 051 344 880

info@agrarne.si

Naslov za dostavo pošte:

ZPASS, Filipčje Brdo 2, 6210 Sežana

Smisel in zakaj postati član ZPASS

Ker smo skupaj močnejši, prodornejši in uspešnejši – naš glas se bo slišal dlje in močneje; lažje si bomo priborili svoje izgubljene pravice in mesto v družbi. Člani oz. njihove skupnosti imajo na razpolago našo pomoč pri reševanju lastne problematike, pa tudi pri gospodarjenju.