Pogajalska skupina za davek od nepremičnin, ki se vztrajno sestaja s pooblaščenci  Ministrstva za finance in drugih organov, je sestavljena iz predstavnikov KGZS, Sindikata kmetov, Zveze lastnikov gozdov, Zadružne zveze (običajno neprisotni) in ZPASS (naš podpredsednik Vito Komac).

Po šestih krogih zavlačevanja in neproduktivnih razprav – ZPASS je edini svoja stališča vedno tudi v pisni obliki izročil predstavnikom vlade – prihaja predvsem do popuščanja na strani kmečkega bloka, ki ga je Vlada zapeljala v tak način dela. Seveda vsi vemo, da proračun potrebuje denar, pričakujemo in hočemo pa, da je davčno breme pravično razporejeno. Še vedno vztrajamo, da država sprejme in razume vlogo, pomen in organiziranost agrarnih skupnosti in jih ne enači z ostalimi deležniki, katerim je kmetijsko in gozdarstvo izključno pridobitna dejavnost ali lastništvo teh nepremičnin varna naložba. Država noče sprejeti dejstva, da opravljajo agrarne skupnosti socialno in okoljevarstveno poslanstvo, da gradijo vaško infrastrukturo, skrbno gospodarijo s slabo produktivnimi zemljišči, utrjujejo steze, poti, preprečujejo zaraščanje, pasejo živino na planinah in pravzaprav podpirajo lepoto slovenske pokrajine, ki so jo deležni vsi državljani, ohranjajo poseljenost in kultiviranost krajine. Agrarne skupnosti imamo zelo različne pogoje gospodarjenja in ustvarjajo zelo različne prihodke, ki jih delijo s svojo lokalno skupnostjo. Po določilih novega zakona o agrarnih skupnostih, ki predvideva, da bi morale AS pol dohodka vlagati v svojo lokalno skupnost, ostanek pa bi morda razdelili med člane, pomeni, da bodo člani davek od nepremičnin plačevali dvakrat, kar je povsem nesprejemljivo in strašljivo nepravično. Bojimo se, da bo prišlo do izstopanja iz članstva in s tem možnost divje privatizacije deležev tudi s strani tujcev, kar je s stališča nacionalne identitete izjemno nevarno in pomeni zelo možen razkroj podeželske strukture.

Vsakokrat smo na pogajanjih predlagali rešitev, ki je morda edino pravična: AS naj bodo obdavčene le na osnovi čistega prihodka od prodaje, zmanjšanega za (obvezno ali neobvezno) vrednost pomoč lokalnim skupnostim.

V primeru, da bo vlada vsilila kako drugo varianto, smo si skupaj s prijatelji na naši strani pogajalske mize prizadevali predvsem za: neobdavčitev neplodnih zemljišč in zemljišč v prvi kategoriji (razni parki in območje Nature 2000).

Žal predstavniki vlade naših argumentov nočejo razumeti. Z bojem združeni nadaljujemo.