Predstavniki ZPASS smo se aprila najprej sestali z državnim sekretarjem in njegovo ekipo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in jim predstavili težave, ki tarejo agrarne skupnosti. Izpostavilo se je težave pri registraciji AS po novem ZAgrS, pri prometu z nepremičninami, pri vpisu v zemljiško knjigo, pri dednih postopkih, nacionalizacijo zemljišč naših AS na Hrvatskem ter še posebej težave, ki jih imajo AS s Finančno upravo glede davkov in davčnih številk.
 
Nadaljevanje tega sestanka je bil tudi obisk delegacije MKGP in Službe vlade za zakonodajo pod vodstvom državnega sekretarja na MKGP dr. Jožeta Podgorška v AS Rakitovec in pri jusarjih na Tržaškem krasu. Kaj smo na tem obisku predstavili naši izvršilni oblasti, je razvidno  iz članka v Primorskih novicah.
 
Poglej članek v PDF –> Davki naj bodo pravični PN 25.5.2019