Zveza društev lastnikov gozdov Slovenije  in ZPASS sta se dogovorila za  sodelovanje in skupno delovanje pri nekaterih področjih s skupnimi interesi.

V komisijo za sodelovanje z Zvezo društev lastnikov gozdov Slovenije se imenujejo: Može Anton , Vičič Edvard, Komac Vito in Premrl Tine.