Ustanovljena delovna skupina za pripravo predlogov za rešitev problematike AS

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 28. novembra 2019 s sklepom ustanovilo »Delovno skupino za pripravo predlogov rešitev s področja davčne in zemljiškoknjižne problematike agrarnih skupnosti«. Naloge delovne skupine so:

  • priprava rešitev davčne problematike,
  • priprava predlogov za rešitev vpisov v zemljiško knjigo,
  • priprava predlogov za rešitev vpisov v zemljiško knjigo in register novih AS
  • priprava predlogov rešitev druge problematike.

V delovno skupino so imenovani 3 predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in prehrano, 2 predstavnici Ministrstva za finance, 2 predstavnika Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije (Damijan Pobega, Silvester Sikošek), predstavnik Ministrstva za pravosodje, predstavnica Službe vlade RS za zakonodajo in predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Delovna skupina naj bi predlog pripravila do 31. marca 2020.  

Vse tovrstne probleme pri upravljanju agrarnih skupnosti, s katerimi se soočate, in predloge za njihovo rešitev lahko sporočite predstavnikoma ZPASS.