Zakonodaja 

ZPASS se kot enakopraven sogovornik tvorno vključuje v pripravo sprememb zakonodaje, ki se tičejo dela in poslovanja agrarnih skupnosti. Za to imamo v okviru ZPASS tudi komisijo za pravna vprašanja, ki jo vodi Matjaž Andrejašič, v njej pa sodelujejo pravniki–člani AS, ki imajo izkušnje z reševanjem problematike AS, in tudi angažirani člani. (več….)1

Glede sprememb Zakona o gozdovih smo predlagali nekaj deset dopolnitev in večina je v spremembah upoštevanih. Od zainteresiranih članov pridobivamo mnenja, jih skušamo uskladiti in jih posredujemo delovni skupini Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Prvi predlog sprememb ZOG (še brez naših predlogov) si lahko ogledate na (več…) 2)

Novi zakon o agrarnih skupnostih je posebej zahteven, saj imamo najbrž pri oblikovanju kar nosilno vlogo.

STOPIMO V STIK

 

+386 41 872 198

info@agrarne.si

MILANA BAJCA 3, 5271 VIPAVA

Smisel in zakaj postati član ZPASS

Ker smo skupaj močnejši, prodornejši in uspešnejši – naš glas se bo slišal dlje in močneje; lažje si bomo priborili svoje izgubljene pravice in mesto v družbi. Člani oz. njihove skupnosti imajo na razpolago našo pomoč pri reševanju lastne problematike, pa tudi pri gospodarjenju.