Zapisnik 1. redne seje upravnega odbora ZPASS v razširjeni sestavi s člani nadzornega odbora in častnega razsodišča, ki je bila v četrtek, 31. 3. 2022 ob 17:00 uri, v Ljubljani, v prostorih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodinjska 6, 1000 Ljubljana.

Prisotni člani UO: Damijan Pobega, Leopold Lamut, Dušan Škrlj, Edvard Vičič, Slavko Rabič, Jože Pezdirc in Egon Rebec.

Prisotni člani NO: Silvester Sikošek, Dušan Mesner in Boris Drešček.

Prisotni člani ČR:  Marij Cah.

Odsotni člani: Janez Smole (opr.), Darko Rosič (opr.), Tomaž Bregant (opr.), Marko Kuhar (opr.), Bojan Tavčar (opr.) in  Dušan Čopi (opr.).

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

 1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 1. redne seje UO ZPASS,
 2. Potrditev zapisnika 17. redne seje (pretekli mandat) UO ZPASS,
 3. Predstavitev volitev v organe ZPASS, načina dela in poravnave stroškov za delo v organih ZPASS,
 4. Določitev dveh podpredsednikov ZPASS,
 5. Predstavitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih,
 6. Priprava na redno letno skupščino ZPASS:
 • sprejem Poročila dela ZPASS za leto 2021,
 • sprejem Finančnega poročila za leto 2021,
 • sprejem Programa dela ZPASS za leto 2022,
 • določitev dnevnega reda skupščine,
 • določitev kraja in datuma skupščine,
 • predlog članarine za leto 2022.
 1. Sprejem novih članov
 2. Razno

Zapisnik najdete na tej povezavi.