Agrarne skupnosti

Danes agrarne (nekoč pa predvsem srenjske, vaške in pašne) skupnosti so stoletja stara oblika skupnega upravljanja kmetijskih površin. Zakonodaja in pravna praksa na tem področju sta neurejeni in tem skupnostim nenaklonjeni, zato jim otežujeta ali celo onemogočata  gospodarjenje z njihovo lastnino. Iniciativni odbor je prevzel pobudo – in 2. junija 2012 smo uradno ustanovili Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije.

Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije (ZPASS) je združenje predstavnikov agrarnih skupnosti, pašnih skupnosti, vaških srenj in drugih, po izvoru podobnih skupnosti z območja celotne Slovenije. Po uradnih evidencah je takih skupnosti preko 500, aktivnih pa je morda le polovica. Agrarne skupnosti imajo po nekaterih podatkih v lasti okrog 10 % vseh površin v Sloveniji. V nekaterih predelih Slovenije pa imajo AS glede lastništva gozdov in pašnikov še pomembnejši delež

STOPIMO V STIK

 

+386 41 872 198

info@agrarne.si

MILANA BAJCA 3, 5271 VIPAVA

Smisel in zakaj postati član ZPASS

Ker smo skupaj močnejši, prodornejši in uspešnejši – naš glas se bo slišal dlje in močneje; lažje si bomo priborili svoje izgubljene pravice in mesto v družbi. Člani oz. njihove skupnosti imajo na razpolago našo pomoč pri reševanju lastne problematike, pa tudi pri gospodarjenju.