Zapisnik 14. seje UO, 16.7.2014

ZAPISNIK 14. seje upravnega odbora ZPASS v razširjeni sestavi s clani nadzornega odbora in castnega razsodišca, ki je bila v sredo, 16.7.2014 ob 18.00 uri v Turisticni kmetiji Abram v na Nanosu. Prisotni: Tine Premrl, Leopold Lamut, Marij Cah, Ivan Dolenc, Jože...