Nova ponudba – diverzifikacija

Podpora je namenjena diverzifikaciji in ustvarjanju nove ponudbe, še posebno na pdorčju povsem novih storitev, recimo varstva starejših na kmetijah, terapevstvskega jahanja, apiterapije in drugih terapij, vzgoji maldih glčede pridelave hrane in druge novosti, pa tudi...

AS lahko kandidirajo na razpisih!

Letos je bil prvič objavljen razpis za odpravljanje zaraščenosti, ki je zelo zanimiv tudi za AS. Razpis je odprt do porabe sredstev. AS ob razpisu niso mogle kandidirat, s spremembo Zakona o kmetijstvu (http://www.pisrs.si/Pis.web/p regledPredpisa?id=ZAKO4716),  ki je...

Ukrep 123

JAVNI RAZPIS iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodomza gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013 Predmet javnega razpisa: Predmet   javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova...

Ukrep 121

Predmet javnega   razpisa: Predmet   javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v   okviru PRP 2007–2013 za naložbe  kmetijskih gospodarstev namenjene   prilagoditvam na nove izzive v kmetijstvu. Vrsta naložbe: Skladno s tretjim odstavkom...

Dva razpisa za subvencije – 14 mil.€

Še je čas za  prijavo na Ukrep 121 – posodabljanje kmetijskih gospodarstev – rok – 15.5.2013. Več: rubrika zakonodaja Ukrep 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskih in gozdarskih proizvodov – rok – 12.6.2013. Več: rubrika...

JAVNI RAZPISI V PRIPRAVI

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SREDSTEV PROJEKTOM NA OBMOČJU AVTOHTONIH NARODNIH SKUPNOSTI Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil in nepovratnih sredstev za projekte na območju ANS, in sicer po namenih za področje primarne kmetijske pridelave,...