EKSKURZIJA

Spoštovani člani ZPASS in agrarnih skupnosti! Kakor vsako leto ZPASS za člane AS tudi letos organizira strokovno ekskurzijo. Tokrat bo gostitelj ekskurzije Urbarialna skupnost Lendava. Ekskurzija bo v soboto 25. avgusta 2018. Predvidena sta avtobusna prevoza iz Kopra...

Pomoč pri delovanju

Razpis je namenjen delovanju loklanih in regijskih društev, združenj, ipd. Rok je 31.7. 2017. Pogoji niso zahtevni.   Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2017

Nova ponudba – diverzifikacija

Podpora je namenjena diverzifikaciji in ustvarjanju nove ponudbe, še posebno na pdorčju povsem novih storitev, recimo varstva starejših na kmetijah, terapevstvskega jahanja, apiterapije in drugih terapij, vzgoji maldih glčede pridelave hrane in druge novosti, pa tudi...

Kratke verige

Razpis je namenjen povezovanju partnerjev v kratke verige od pridelave do potrošnika.  Razpisna sredstva krijejo vse upravičene stroške do višine 100.000€, veriga mora delovati v prihodnje. Zainteresirane bi lahko bile pašne skupnosti s proizvodnjo mlečnih izdelkov,...

Razpis – odpravljanje zaraščanja

1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih Rok razpisa Vložitev vloge poteka od 10. 5. 2017 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa, ki ga na svoji spletni strani objavi ministrstvo. Objavljeno: Uradni list RS, Št. 20, Datum: 21. 4. 2017,...