ZAPISNIK 14. redne seje upravnega odbora ZPASS

ZAPISNIK 14. redne seje upravnega odbora ZPASS v razširjeni sestavi s člani nadzornega odbora in častnega razsodišča, ki je bila v torek, 17. 12. 2019 ob 18.00 uri v Ljubljani v prostorih gostilne Čad pod Rožnikom. Prisotni člani UO: Damijan Pobega, Jože Brudar,...