STALIŠČA ZPASS GLEDE OSNUTKA ZAS

Na podlagi IV. poročila z dne 25. 1. 2014, ki ga je pripravila delovna skupina za pravna vprašanja pri ZPASS in sklepa upravnega odbora ZPASS z dne 28. 1. 2014 je ZPASS sprejel naslednja stališča glede osnutka Zakona o agrarnih skupnostih (EVA 2013-2330-0221), ki je...

Nagrajeni najlastniki

Zavod za gozdove Slovenije že vrsto let tako izreka priznanja najskrbnejšim lastnikom gozdov v posameznih območjih ZGS. V Združenju predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije smo lahko letos še posebej ponosni, da so bile med preko 300.000 lastniki gozdov za...

Davek od nepremičnin

Hkrati z ostalimi predstavniki lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč smo se v ZPASS-ju udeleževali pogajanj s predstavniki Ministrstva za finance in poizkušal doseči čim ugodnejše pogoje obdavčitve. Vseh zastavljenih ciljev žal nismo dosegli, uspeli pa smo:...

Zakon o AS v javni razpravi!

Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije je sogovornik Ministrstva za kmetijstvo in okolje pri pripravi tega zakona. ZPASS je organiziralo in soorganiziralo več manjših regionalnih posvetov po vsej Sloveniji,  posvet s pravniki, tri množične okrogle mize...