Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije je sogovornik Ministrstva za kmetijstvo in okolje pri pripravi tega zakona. ZPASS je organiziralo in soorganiziralo več manjših regionalnih posvetov po vsej Sloveniji,  posvet s pravniki, tri množične okrogle mize predstavitve »Izhodišč zakona o AS« ter sodelovalo na neposrednih sestankih in raznih usklajevanjih z MKO.

MKO je 24.12.2013 na e-demokraciji objavil Zakon o agrarnih skupnostih https://e-uprava.gov.si/e-uprava/zakonodajaIskanje.euprava s tem se je odprla 45 dnevna razprava in možnost za podajanje pripomb.

AS v mesecu januarju je še čas, da s svojimi pripombami prispevate k temu, da bo bodoči pravni okvir, ki bo urejal delovanje AS v Sloveniji tak kot si ga vi želite oziroma tak, kot ga AS potrebujejo za obstoj in razvoj. Predlagamo vam, da si Zakon temeljito proučite in pripombe čim prej posredujete na  ZPASS, ki bo vaša dopolnila zagovarjalo v nadaljnjih usklajevanji z MKO-jem. Pripombe pošljite na: info@agrarne.si ali po pošti.