Elektronski naslovi

Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije je želi dosledno uporabljati naslednje elektronske naslove: info@agrarne.si je uradni, vstopni elektronski naslov za kontakt z našim združenjem...

Pregledovalnik podatkov o gozdovih

Zavod za gozdove Slovenije je pred kratkim izdal novo verzijo “Pregledovalnika podatkov o gozdovih”. Pregledovalnik je lahko koristen pripomoček pri upravljanju z gozdov. Poleg gozdno gospodarskih načrtov so v tej verziji dodani tudi podatki posameznih...

SUŠENJE BORA NA KRASU IN OKOLICI

Vremenski ekstremi skupaj z drugimi dejavniki so na območju Krasa privedli do sušenja borov. Sušenje sicer povzroča gliva Diplodia pinea bolezen pa imenujemo »Sušica najmlajših borovih poganjkov«. Bolezen lahko povzroči propad posameznih dreves ob izboljšanju pogojev...