Zavod za gozdove Slovenije je pred kratkim izdal novo verzijo

“Pregledovalnika podatkov o gozdovih”. Pregledovalnik je lahko koristen

pripomoček pri upravljanju z gozdov. Poleg gozdno gospodarskih načrtov

so v tej verziji dodani tudi podatki posameznih sestojev in oddelkov.

Tako lahko iz aplikacije izveste kakšno lesno zalogo ima posamezen

sestoj, kakšen je načrtovan možni posk (etat), kakšni so prirastki

itd…
Preverite na http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/