Pomoč pri delovanju

Razpis je namenjen delovanju loklanih in regijskih društev, združenj, ipd. Rok je 31.7. 2017. Pogoji niso zahtevni.   Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2017

Nova ponudba – diverzifikacija

Podpora je namenjena diverzifikaciji in ustvarjanju nove ponudbe, še posebno na pdorčju povsem novih storitev, recimo varstva starejših na kmetijah, terapevstvskega jahanja, apiterapije in drugih terapij, vzgoji maldih glčede pridelave hrane in druge novosti, pa tudi...