predstavitve ZAgrS

Spoštovani, Letošnjo jesen je bil sprejet Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS – 2015) po katerem naj bi v bodoče delovale agrarne skupnosti, ki so se uspele ustanoviti in pridobiti premoženje ter pravice v okviru Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti...

Zakon o agrarnih skupnostih je objavljen

Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS) je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na seji dne 23. septembra 2015. Predsednik republike je 1. oktobra 2015 zakon razglasil 17. oktobra 2015 pa zakon stopi v veljavo. Zakon je na voljo na naslednji povezavi...

ZPASS se je udeležil seje v državnem svetu

Predstavnik ZPASS se je 24.6.2015 udeležil “26. SEJE KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO”. Komisije je obravnavala predlog “Zakona o agrarnih skupnostih”. Na seji so poleg državnih svetnikov sodelovali tudi člani KGZS...

Še je čas za pripombe na ZAS!

Spoštovani predstavniki agrarnih skupnosti, ZPASS je v ponedeljek, 27.01.2013, na svoji izredni seji sprejelo pripombe na osnutek Zakona o agrarnih skupnosti ter jih posredovalo na MKO. Pripombe so nastale na podlagi pripomb iz posameznih agrarnih skupnosti, ter...

STALIŠČA ZPASS GLEDE OSNUTKA ZAS

Na podlagi IV. poročila z dne 25. 1. 2014, ki ga je pripravila delovna skupina za pravna vprašanja pri ZPASS in sklepa upravnega odbora ZPASS z dne 28. 1. 2014 je ZPASS sprejel naslednja stališča glede osnutka Zakona o agrarnih skupnostih (EVA 2013-2330-0221), ki je...