Predstavnik ZPASS se je 24.6.2015 udeležil “26. SEJE KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO”. Komisije je obravnavala predlog “Zakona o agrarnih skupnostih”. Na seji so poleg državnih svetnikov sodelovali tudi člani KGZS ter predstavniki MKGP. Komisija državnega sveta je po predstavitvi zakona iz strani MKGP-ja ter predstavitvi stališča ZPASS ter KGZS-ja predlog zakona podprla.