Ukrep 123

JAVNI RAZPIS iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodomza gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013 Predmet javnega razpisa: Predmet   javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova...

Ukrep 121

Predmet javnega   razpisa: Predmet   javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v   okviru PRP 2007–2013 za naložbe  kmetijskih gospodarstev namenjene   prilagoditvam na nove izzive v kmetijstvu. Vrsta naložbe: Skladno s tretjim odstavkom...

Dva razpisa za subvencije – 14 mil.€

Še je čas za  prijavo na Ukrep 121 – posodabljanje kmetijskih gospodarstev – rok – 15.5.2013. Več: rubrika zakonodaja Ukrep 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskih in gozdarskih proizvodov – rok – 12.6.2013. Več: rubrika...

Škoda po divjadi

ZPASS dobiva številne informacije o ogromni škodi po divjadi v gozdovih članskih agrarnih skupnostih, zato se bo tvorno vključila v reševanje te problematike vis-à-vis državnim organom, posebno Zavoda za gozdove. V komisijo ZPASS za reševanje problematike zaradi škod,...

Sodelovanje z Zvezo društev lastnikov gozdov Slovenije

Zveza društev lastnikov gozdov Slovenije  in ZPASS sta se dogovorila za  sodelovanje in skupno delovanje pri nekaterih področjih s skupnimi interesi. V komisijo za sodelovanje z Zvezo društev lastnikov gozdov Slovenije se imenujejo: Može Anton , Vičič Edvard, Komac...