ZPASS dobiva številne informacije o ogromni škodi po divjadi v gozdovih članskih agrarnih skupnostih, zato se bo tvorno vključila v reševanje te problematike vis-à-vis državnim organom, posebno Zavoda za gozdove.

V komisijo ZPASS za reševanje problematike zaradi škod, ki jo povzroča divjad, se imenujejo: Može Anton , Vičič Edvard, Komac Vito, Rebec Egon, Klinar Maks in Cah Marij.