Zapisnik UO 31.3.2022

Zapisnik 1. redne seje upravnega odbora ZPASS v razširjeni sestavi s člani nadzornega odbora in častnega razsodišča, ki je bila v četrtek, 31. 3. 2022 ob 17:00 uri, v Ljubljani, v prostorih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodinjska 6, 1000 Ljubljana....

Zapisnik 17. seje UO 25.8.2021

Zapisnik 17. redne seje upravnega odbora ZPASS v razširjeni sestavi s člani nadzornega odbora in častnega razsodišča, ki je bila v sredo, 25. 8. 2021 ob 17:00 uri, v Ljubljani, v prostorih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodinjska 6, 1000 Ljubljana....

Zapisnik IX. skupščine ZPASS 4.9.2021

IX. REDNE LETNE SKUPŠČINE ZDRUŽENJA PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE (ZPASS), ki je bil v Lovskem domu na Štefanji Gori dne, 4.9.2021 ob 9.30 uri. Lista prisotnosti je priloga zapisniku. DNEVNI RED 1. Otvoritev skupščine; 2. Pozdravi gostov; 3. Izvolitev...