Regionalna srečanja

ZPASS je predvsem po zaslugi generalnega sekretarja Tineta Premrla v slabem letu organiziralo 20 regionalnih srečanj agrarnih in sorodnih skupnosti po Sloveniji. Poleg njega je bil na srečanjih še kdo iz UO ZPASS. Srečanje bo organizirano še v Ribnici in Grosupljem....

Novosti glede zakona o AS

Delovna skupina pri MKO pristojna za pripravo Zakona o agrarnih skupnostih je od imenovanja njenih članov opravila tri delovne sestanke. V tem času je prišlo do konstruktivne razprave, izmenjave mnenj in stališč ter zbiranja podatkov. Na predlog člana ZPASS v delovni...

Novi člani ZPASS

Skupščina ZPASS 26.1.2013 izpeljana po planu in da je bilo prisotnih 113 udeležencev. 51 članov ZPASS. Do danes je pristopno izjavo izpolnilo še 5 predstavnikov AS in v članstvo so bili sprejeti predstavniki: Zagrad, Gajška Planina, Vasi Trenta, Meščanska Korporacija...