Delovna skupina pri MKO pristojna za pripravo Zakona o agrarnih skupnostih je od imenovanja njenih članov opravila tri delovne sestanke. V tem času je prišlo do konstruktivne razprave, izmenjave mnenj in stališč ter zbiranja podatkov. Na predlog člana ZPASS v delovni skupini prišlo do prve obravnave določenih normativnih vsebin. Mnenje članov delovne skupine pri MKO je, da je potrebno pripraviti dober zakon, kar narekuje potrebo po dodatnem času za izdelavo ustreznih strokovnih rešitev. Sicer pa so kot ključne problematike izpostavljene:

– AS kot pravna oseba ali nadgradnja določb iz OZ

– problemi z dedovanjem in nujnimi deleži

– avtonomija in samouprava AS s poudarkom na pravilih AS

– odškodninski zahtevki.

ZPAS meni, bi morale občine biti izločene iz lastništva AS oz. bi morali, če ne gre drugače preko sodišč doseči, da prenesejo deleže v AS v upravljanje, saj kaže, da nekatere občine odtujujejo svoje deleže. Glede na kadrovske spremembe na MKO bo ZPASS z aktivnostmi počakala še en mesec na odziv MKO.