Vremenski ekstremi skupaj z drugimi dejavniki so na območju Krasa privedli do sušenja borov. Sušenje sicer povzroča gliva Diplodia pinea bolezen pa imenujemo »Sušica najmlajših borovih poganjkov«. Bolezen lahko povzroči propad posameznih dreves ob izboljšanju pogojev pa lahko slednja tudi ponovno ozeleni. Tako, da ni nujno da bodo vsa napadena drevesa tudi propadla. Vseeno pa gre za močan napad te bolezni v borovih sestojih. Agrarne skupnosti na Krasu upravljajo z znatnimi površina borovih sestojev. V kolikor ste agrarne skupnosti tudi v vaših gozdovih opazili pojav sušenja borov in če o slednjem še niste bili obveščeni iz strani revirnih gozdarjev Zavoda za gozdove Slovenije vas obveščamo, da so vam informacije na voljo na območnih in krajevnih enotah ZGS kjer tudi pripravljajo sanacijski program (kontakt: http://www.zgs.si/slo/obmocne-enote/sezana/o-obmocju/index.html )

Agrarne skupnosti ob tem pozivamo, da k sanaciji pristopijo resno. Predlagamo jim, da za posek in odkup sortimentov odločajo med več ponudbami. V agrarnih skupnostih naj bojo pozorni na ceno posameznih sortimentov ter na predvideno strukturo sortimentov poseka. Pomembno je da agrarne skupnosti zberejo kvalitetne izvajalce del ter zanesljive odkupovalce. Pozanimajte se o njihovih referencah!

ZPASS