Hkrati z ostalimi predstavniki lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč smo se v ZPASS-ju udeleževali pogajanj s predstavniki Ministrstva za finance in poizkušal doseči čim ugodnejše pogoje obdavčitve. Vseh zastavljenih ciljev žal nismo dosegli, uspeli pa smo:

  • ·        da niso obdavčena neplodna zemljišča, varovalni gozdovi in gozdni rezervati in gozdovi s posebnim namenom brez ukrepanja s tem »pomagali«  AS, ki razpolaga s takimi površinami,
  • ·        da  je bila zaradi anomalij pri množičnem vrednotenju nepremičnin uvedena zgornja meja obdavčitve – »kapica«
  • ·        da AS lahko davek plačajo iz svojega računa za vse člane v primeru, ko se zato odloči AS.

Glede spodnje alineje pa velja naslednja informacija:

» Za nepremičnine, ki so v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti, je v primeru, ko predsednik agrarne skupnosti to sporoči upravni enoti, davčni zavezanec agrarna skupnost.« Nekatere AS ste že prejele obvestilo iz UE, da sporočite UE, če želite da AS postane davčni zavezanec za plačilo tega davka. Agrarne skupnosti, na vas je da se odločite ali vstopite v ta sistem. Predlagatelji te rešitve smo imeli v mislih možnost, da se iz transakcijskega računa AS opravil tudi plačilo davkov za vse člane.

  • ·        Tistim AS, ki bi se odločila za to možnost, predlgamo, da predsednik poda seznam parcel v lasti članov AS na UE. UE seznam posreduje GURS, ki za potrebe obdavčitve te parcele »izloči« iz lastnine posameznega člana in davčni organom posreduje spremembe. Davek bo tako praktično plačan za vse – »za žive in mrtve«
  • ·        V kolikor se zato ne odločite (ni denarnih sredstev na računu AS, želite individualno plačevanje) bodo davčni organi davek obračunali vsakemu lastniku posebej glede na delež, ki ga ima (pri skupni lastnini se predpostavlja enake deleže  – pozor občine se štejejo kot eden izmed skupnih lastnikov!!!). Po tistih članih kjer dedovanje še ni rešeno, davčna obveznost čaka prevzemnika dediščine.