ZPASS

Znak ZPASS sestavljajo drevo, ovca postavljeno na ravnino ter napis Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije. Drevo je postavljeno na ravnino v sredini znaka, desno pod njim se nahaja ovca spodaj pa napis ZDRUŽENJE PREDSTAVNIKOV AGRARNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE.

KONTAKT

 

+386 41 872 198

INFO@AGRARNE.SI

MILANA BAJCA 3, 5271 VIPAVA

Namen ZPASS je, da:

zastopa in usklajuje interese svojih članov, skrbi za varstvo narave in zdravega človekovega okolja,

Zadnje novice

 

Pomoč pri delovanju

Razpis je namenjen delovanju loklanih in regijskih društev, združenj, ipd. Rok je 31.7. 2017. Pogoji niso zahtevni.   Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2017

Beri več

Nova ponudba – diverzifikacija

Podpora je namenjena diverzifikaciji in ustvarjanju nove ponudbe, še posebno na pdorčju povsem novih storitev, recimo varstva starejših na kmetijah, terapevstvskega jahanja, apiterapije in drugih terapij, vzgoji maldih glčede pridelave hrane in druge novosti, pa tudi...

Beri več

Kratke verige

Razpis je namenjen povezovanju partnerjev v kratke verige od pridelave do potrošnika.  Razpisna sredstva krijejo vse upravičene stroške do višine 100.000€, veriga mora delovati v prihodnje. Zainteresirane bi lahko bile pašne skupnosti s proizvodnjo mlečnih izdelkov,...

Beri več

Razpis – odpravljanje zaraščanja

1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih Rok razpisa Vložitev vloge poteka od 10. 5. 2017 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa, ki ga na svoji spletni strani objavi ministrstvo. Objavljeno: Uradni list RS, Št. 20, Datum: 21. 4. 2017,...

Beri več

AS lahko kandidirajo na razpisih!

Letos je bil prvič objavljen razpis za odpravljanje zaraščenosti, ki je zelo zanimiv tudi za AS. Razpis je odprt do porabe sredstev. AS ob razpisu niso mogle kandidirat, s spremembo Zakona o kmetijstvu (http://www.pisrs.si/Pis.web/p regledPredpisa?id=ZAKO4716),  ki je...

Beri več

Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

Danes agrarne (nekoč pa predvsem srenjske, vaške in pašne) skupnosti so stoletja stara oblika skupnega upravljanja kmetijskih površin. Zakonodaja in pravna praksa na tem področju sta neurejeni in tem skupnostim nenaklonjeni, zato jim otežujeta ali celo onemogočata  gospodarjenje z njihovo lastnino. Iniciativni odbor je prevzel pobudo – in 2. junija 2012 smo uradno ustanovili Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije.

Poslanstvo

Združenje  predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije – ZPASS – je prostovoljna, neodvisna in nestrankarska organizacija, ki zastopa interese slovenskih agrarnih, pašnih, vaških in srenjskih skupnosti.  

Statut Združenja

Statut Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

Sežana 05. april 2012

Organi ZPASS

Vsi organi društva zbrani na enem mestu. Opisane so funkcije vseh posameznikov društva ZPASS.

Naloge ZPASS

zastopanje interesov članov pri sprejemanju zakonodaje, povezane z delovanjem AS in upravljanjem premoženja AS…

Smo prostovoljna, neodvisna in nestrankarska organizacija, ki zastopa interese slovenskih agrarnih, pašnih, vaških in srenjskih skupnosti.

Zadnja dodana sporočila skupščine

 

STOPIMO V STIK

 

+386 41 872 198

info@agrarne.si

MILANA BAJCA 3, 5271 VIPAVA

Smisel in zakaj postati član ZPASS

Ker smo skupaj močnejši, prodornejši in uspešnejši – naš glas se bo slišal dlje in močneje; lažje si bomo priborili svoje izgubljene pravice in mesto v družbi. Člani oz. njihove skupnosti imajo na razpolago našo pomoč pri reševanju lastne problematike, pa tudi pri gospodarjenju.