ZAPISNIK

 1. redne seje upravnega odbora ZPASS v razširjeni sestavi s člani nadzornega odbora in častnega razsodišča, ki je bila v petek, 17. 03. 2023 ob 17:00 uri, v Ljubljani, v prostorih kmetijsko gozdarske zbornice Slovenija.

Prisotni člani UO: Damijan Pobega, Leopold Lamut, Marko Kuhar, Edvard Vičič, Slavko Rabič, , Darko Rosič, Janez Smole in Egon Rebec.

Prisotni člani NO: Silvester Sikošek.

Prisotni člani ČR:  Dušan Čopi.

Ostali prisotni: Demeter Sadnikar.

Odsotni člani: Ivan Dolenc (opr.), Dušan Škrlj (opr.), Marij Cah, Boris Drešček (opr.), Dušan Mesner (opr.), Bojan Tavčar, Tomaž Bregant (opr.) in Jože Pezdirc (opr.).

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

 1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 4. redne seje UO ZPASS,
 2. Potrditev zapisnika 3. redne seje UO ZPASS,
 3. Predstavitev problematike spremembe bonitet zemljišč v letu 2022,
 4. Priprava na redno letno skupščino ZPASS:
 • sprejem Poročila dela ZPASS za leto 2022,
 • sprejem Finančnega poročila za leto 2022,
 • sprejem Programa dela ZPASS za leto 2023,
 • določitev dnevnega reda skupščine,
 • določitev kraja in datuma skupščine,
 • predlog članarine za leto 2023
 1. Sprejem novih članov,
 2. Razno

Zapisnik najdete na tej povezavi.