ZAPISNIK

15. redne seje upravnega odbora ZPASS v razširjeni sestavi s člani nadzornega odbora in častnega razsodišča, ki je bila v torek, 25. 2. 2020 ob 17.00 uri v Ljubljani v prostorih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Prisotni člani UO: Damijan Pobega, Jože Brudar, Leopold Lamut, Zmago Barič, Marko Kuhar, Egon Rebec, Ivan Dolenc, Irena Frankovič, in Slavko Rabič.

Prisotni člani NO: Silvester Sikošek in Boris Drešček.

Prisotni člani ČR:  Marij Cah.

Odsotni člani: Darko Rosič (opr.), Edvard Vičič, Janko Rebernik (opr.), Dušan Mesner (opr.),  Vito Komac in Bojan Tavčar (opr.).

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

  1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 15. redne seje UO ZPASS,
  2. Potrditev zapisnika 14. redne seje UO ZPASS,
  3. Poročilo s sestanka s SIDG d.o.o. in MKGP glede nakupa države deležev v agrarnih skupnostih,
  4. Priprava na redno letno skupščino,
  5. Razno

Predsednik pozdravi navzoče in povpraša o dnevnem redu. Zraven še poudarit, da je glavna tema seje priprava na redno letno skupščino, ki je volilna.

Klikni tukaj –> Odpri celoten PDF dokument