Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je s sklepom 9. Oktobra 2012 imenovalo »Delovno skupino za pripravo zakonske rešitve problematike agrarnih skupnosti«. Zadalo ji je nalogo, da pripravi osnutek zakonske rešitve problematike upravljanja in razpolaganja s premoženjem članov agrarnih skupnosti, vračanja premoženja po »Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic /ZPVAS/ Ur.l. RS, št. 5/94« in dedovanje ter obdavčitev članov agrarnih skupnosti. Ker je analiza stanja pomembna za nadaljnje delo je bilo na prvem sestanku delovne skupine sklenjeno, da se ustanovi podskupina katere naloga je sestaviti nabor potrebnih podatkov o agrarnih skupnostih ter izvesti poizvedbo po upravnih enotah (UE), katere v »Registrih agrarnih skupnosti« vodijo podatke o agrarnih skupnostih (AS). Rezultate te poizvedbe prikazujemo v nadaljevanju.

Klikni tukaj –> Odpri celoten PDF dokument