Povezovanje lastnikov gozdov ter povezovanje pri gospodarjenju z gozdom ima več oblik. Od neformalne medsosedske pomoči, do bolj formalnih oblik povezovanja lastnikov gozdov v interesna združenja. V Sloveniji je poleg tiste neformalne medsosedske pomoči pri gospodarjenju z gozdovi že od nekdaj prisotna formalna oblika skupnega gospodarjenja s premoženjem. Ta ostanek nekdaj bolj razširjenega in za vas ter kmetijstvo pomembnega načina upravljanja premoženjem danes prepoznavamo v agrarnih skupnostih (AS). AS po dogovorjenih pravilih, ki običajno za redno upravljanje s premoženjem pooblaščajo upravne odbor in njene predsednike. S tem se doseže racionalizacija upravljanja s premoženjem. Participacija članstva AS pri upravljanju s premoženjem AS je od AS do AS različna, domnevamo pa, da je pogojena s interesi posameznega člana AS po materialnih koristih, ter občutku za delovanje pri razvoju skupnosti.

Klikni tukaj –> Odpri celoten PDF dokument