Združenje agrarnih skupnosti  Slovenije (ZPASS) je za svoje člane 24. avgusta letos organiziralo strokovno ekskurzijo v Belo Krajino, ki se jo je udeležilo 99 članov agrarnih skupnosti  (3 avtobusi) iz vse Slovenije. Tudi v Beli Krajini so se namreč ponovno ustanovile številne agrarne skupnosti, od katerih so 4 članice ZPASS.

Na ekskurziji smo najprej spoznali delovanje Agrarne skupnosti Sodevci, ki se je vedno prilagajalo predvsem potrebam vaščanov, pa tudi vsakokratnim  političnim razmeram, ne glede na neustrezno takratno zakonodajo. AS Sodevci, ki ima cca 60 ha zemljišč in 12 članov,  predseduje g. Rudi Šterk. V okviru AS so v zadnjih 20 letih oziroma od kar so dobili vrnjena nacionalizirana zemljišča izvajali sečnje, uredili vaško kapelico, uredili hudournik, uredili odvodnjavanje močvirja, zgradili  750 m gozdne ceste, redno pa skrbijo še za »Sodevski kal« in dostop do »Sodevske stene«, ki sta del Krajinskega parka Kolpa. Starosta AS Sodevci g. Jožef Mihelič nam je pokazal »Vaške knjige«, v katere se od leta 1948 zapisujejo vsi dogodki v vasi Sodevci in višina prispevkov, ki so jih pri izgradnji in vzdrževanju vaških objektov namenili vaščani v delu ali denarju.

  1. Peter Starašinič, gospodar ekološke kmetije Trdič in predsednik Agrarne skupnosti Krasinec, nam je v nadaljevanju ekskurzije predstavil svojo kmetijo in AS. AS Krasinec obsega le 13 ha zemljišč, ki pa so zaradi svoje lege v urbanem prostoru zanimive tudi za druge potencialne uporabnike prostora oziroma investitorje. AS ima sicer 42 članov, le 26 pa jim ima formalno urejeno lastništvo. V preteklosti je bila sicer AS po površini večja, vendar se denacionalizacijski upravičenci niso v celoti odločili za vračilo, ker bi morali določen delež, ki je bil pisan na solastnike, odplačati. Po 2. svetovni vojni so članom AS celo požigali domove, ker niso hoteli prodati teh zemljišč za namen izgradnje velike farme. Štirih ha gozda pa sploh nikoli niso nacionalizirali, vendar se zaradi nerešenega lastništva z njim za enkrat ne gospodari.

Na domačije ge. Vere Vardjan v Krajinskem parku Lahinja smo si ogledali še tradicionalne belokranjske izdelke iz gline, konoplje in lana. Ga. Vera nam je tudi opisala svoje preživetje udara strele.

Seveda Bele Krajine nismo zapustilo brez pokušnje tipičnih belokranjskih dobrot, od belokranjske pogače, odojka in jagnjetine do odličnih belokranjskih vin v Kleti Pečarič. Na koncu smo svoje znanje na zabaven način dopolnili v Osnovni šoli Brihtna glava v Radovici.