Spoštovani,

vljudno vas vabimo na III. redno skupščino Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije, ki bo v soboto, 12. aprila 2014 v Čebelarskem domu v Lukovici.

Program:

9.00  – 10.00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

10.00 – III. SKUPŠČINA ZPASS; DNEVNI RED

  1. Izvolitev predsedstva in delovnih teles
  2. Pozdravi gostov
  3. Potrditev zapisnika II. redne in izredne skupščine

4. Poročila o delu ZPASS in finančno poročilo ZPASS

  1. Sprejem novih članov
  2. 6.  Nadomestne volitve

7. Program dela za l. 2014, finančni plan za l. 2014

  1. Določitev članarine za leto 2014

9. Spremembe statuta

10. Razno

SKUPŠČINI SLEDI OKROGLA MIZA NA TEMO ZAKONA O AGRARNIH SKUPNOSTI.  Po okrogli mizi bo pogostitev in druženje.

Člane agrarnih skupnosti, prosimo, da prijavijo za udeležbo in število udeležencev na skupščini do srede, 9.4.2014 na e-poštni naslov: info@agrarne.si . Več informacij ter gradivo bo objavljenih na www.agrarne.si do nedelje, 6.4.2014.

ZPASS namerava organizacijo skupščine pokriti s pomočjo kotizacije udeležencev v višini 10 €. Zaželeno je, da slednjo udeleženci poravnajo pred dogodkom na TRR: SI56 1010 0005 0813 542 kot sklic navedete davčno številko vaše agrarne skupnosti. Kotizacija vključuje tudi pogostitev.

Prosimo vas, da to obvestilo razširite tudi med ostale agrarne skupnosti.

Do takrat, lep pozdrav!

Jože Brudar, podpredsednik ZPASS